Göm menyn

Andreas Fejes ny ordförande för ESREA

Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik valdes nyligen till ordförande för den europeiska organisationen European Society for Research on the Education of Adults (ESREA). 

- Jag är tacksam för förtroendet att leda den vidare utvecklingen av ESREA:s arbete, säger Fejes. Inte minst är det av vikt att fortsätta stötta skolningen av så kallade early career researchers, vilket ESREA har gjort under sin snart 30-åriga historia. Men även att skapa plattform för att utbyta idéer för att gemensamt stärka forskningsfältet. Vuxnas utbildning och lärande är en omfattande verksamhet runtom flera delar av Europa. Men tyvärr är ointresset stort för att finansiera forskning kring denna viktiga verksamhet.

- Linköpings universitet och dess vuxenpedagogiska forskningsmiljö har under lång tid varit en av de mer centrala aktörerna i det internationella forskningsfältet. Ordförandeposten ser jag som ett uttryck för det kollegiala förtroende och den position miljön har i fältet, säger Fejes.

Linköpings universitet har haft en viktig roll i ESREAS arbete under lång tid. Inte minst genom att mellan 2007-2018 husera dess sekretariat och genom att sedan 2009 ansvara för redaktionen och publiceringen av organisationens vetenskapliga tidskrift.

ESREA består av 12 forskningsnätverk som årligen organiserar cirka fem vetenskapliga konferenser runtom i Europa. Därutöver publicerar organisationen en vetenskaplig tidskrift (www.rela.ep.liu.se) och en dedicerad bokserie. Mandatperioden för styrelsen är på tre år.


2020-02-04
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-06