Göm menyn

Förskollärarstudenterna presenterade sina examensarbeten

LiU och Norrköpings kommuns Utbildningskontor (FoU) möttes i en minikonferens om förskollärarstudenternas examensarbeten. 64 arbeten presenterades under biträdande professor Maria Simonssons ledning för Norrköpings rektorer i förskola och FoU. Eleverna från Barn och Fritid i åk 3 (Haga) och Lärling deltog.
- Fantastiskt! tycker FoU Utbildningskontoret, Norrköpings kommun.

Minikonferens Norrköping

Konferensens visade på en stor variation på aktuella ämnen inom förskolepedagogik som är viktiga att belysa inom dagens förskola.

Presentationerna höll bra kvalitet. Studenterna har mött många av förskolerektorerna under VFU och uppskattade att de tog del av deras studier.

Minikonferensen utgör också en viktig arena och mötesplats för samverkan mellan olika aktörer vilket tydligt präglade diskussionerna i de olika sessionerna.

- Ett lyckat samarrangemang! vi ser gärna att det återkommer även nästa år, konstaterade  Kajsa Andersson Lundblad, FOU-chef, Kenneth Holberg och Jeanette Israelsson,  förskolestrateger inom  Norrköpings Kommun och Maria Simonsson, biträdande professor, LiU.

Bilden: Biträdande professor Maria Simonsson (i mitten) med Maha, Paulen, Emilia, Cecilia,Mimmi och Malin från förskollärarprogrammet.


2020-01-23




Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-23