Göm menyn

Nyutbildade lärares erfarenheter av den första tiden i yrket

Utbildningspolitiska förändringarna, globala trenderna och tidsandan, har direkt betydelse för skolans funktioner och lärarprofessionens uppgifter. Föreliggande studie av Ulf Lundström, Umeå universitet, är ett försök att visa på hur nyutbildade lärare uppfattar sin situation, hur de söker riktning och mening och vad de kan stödja sig på i den processen. Klicka på rubriken för att ladda ner studien
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-23