Göm menyn

UV i december

Visst är det något speciellt med dessa de sista skälvande arbetsdagarna innan kommande helgdagar?! En kan nu räkna dom på ena handens fingrar! Så det blir jul och nyår i år igen - efter osedvanligt mörka veckor. Nu stundar tid för välförtjänt vila från vardagen på universitetet.

Synnerligen välförtjänt skulle jag säga. En tillbakablick på året som gott med hjälp av UV-nytt avspeglar enbart en del av all vår verksamhet. Här finns rubriker som: Intresset för lärarutbildning ökar, Att nå fram trots språkbarriärer – praktik i Japan”, LiU-forskare på DN-debatt: ”Tveksamt om ’kunskapsskolan’ leder till mer kunskaper”, Fler vägar in i läraryrket fyller stort behov, Drygt 29 miljoner till LiU-forskning i Utbildningsvetenskap, Rapport från LiU-forskare ledde till regeringsuppdrag till UKÄ, Ny lärarutbildning i Västervik, Segregation och ojämlikhet resultatet av marknadsutsatt skola, samt inte minst: Hög kvalitet på lärarutbildningar på LiU: Samtliga granskade lärarprogram vid LiU bedöms hålla hög kvalitet!

Detta axplock ur UV-nytt ger som sagt bara en fingervisning av allt som pågår inom Utbildningsvetenskap. Ett stort tack för allt som uträttas under 2019!

Eder julnisse

Jörgen Nissen
Dekan, Utbildningsvetenskap

Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-20