Göm menyn

LiU ska erbjuda sommarkurser för snabbare väg till läraryrket

Regeringen satsar ytterligare på sommarkurser i budgetpropositionen för 2020, vilket innebär att satsningen uppgår till totalt 75 miljoner kronor årligen. LiU och 17 andra universitet och högskolor får nu i uppdrag att anordna fler kurser på sommaren och lärarutbildningen ska särskilt prioriteras. Antalet studenter som kan omfattas av satsningen ökar från 2000 till 4000.

Regeringen satsar ytterligare på sommarkurser i budgetpropositionen för 2020, vilket innebär att satsningen uppgår till totalt 75 miljoner kronor årligen. 18 universitet och högskolor får nu i uppdrag att anordna fler kurser på sommaren och lärarutbildningen ska särskilt prioriteras. Antalet studenter som kan omfattas av satsningen ökar från 2000 till 4000.

Nu ger regeringen 18 lärosäten i uppdrag att anordna fler relevanta sommarkurser. Syftet med kurserna, under sommarmånaderna juni till augusti, är att studenterna ska få en snabbare väg ut i arbetslivet. Kurser inom lärarutbildningen prioriteras – särskilt kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, svenska som andraspråk och idrott och hälsa. Redan behöriga lärare ska även kunna kompetensutveckla sig genom att läsa in ytterligare ämnesbehörighet.

Satsningen på sommarkurser ger också möjlighet att anordna kurser som stärker det livslånga lärandet.

– Nu gör vi det möjligt för fler studenter att ta examen snabbare. Vi behöver få ut fler kunniga och kompetenta lärare i svensk skola och därför prioriteras lärarutbildningen särskilt i den här satsningen, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

I budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen fördelning enligt nedan.

Uppsala universitet

6 713 000

Lunds universitet

5 989 000

Göteborgs universitet

3 455 000

Stockholms universitet

6 713 000

Umeå universitet

6 713 000

Linköpings universitet

2 172 000

Karlstads universitet

3 620 000

Linnéuniversitetet

5 265 000

Mittuniversitetet

6 713 000

Blekinge tekniska högskola

2 288 000

Malmö universitet

6 713 000

Mälardalens högskola

3 598 000

Gymnastik- och idrottshögskolan  

2 172 000

Högskolan Dalarna

2 396 000

Högskolan i Gävle

2 172 000

Högskolan i Halmstad

2 172 000

Högskolan Kristianstad

5 408 000

Kungl. Konsthögskolan

724 000

 

 

 

 

Satsningen på 4000 utbildningsplatser under sommaren motsvarar 1000 helårsplatser. Updraget ges med förbehåll för riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019-12-06
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-06