Göm menyn

”Där är vi inblandade allihop”

Hur förstår och beskriver lärare i fritidshem, förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 förutsättningarna för samverkan? Detta är utgångspunkten för Lina Lagos och Helene Elvstrands Venue-artikel som bygger på ett pågående forsknings- och utvecklingsprojekt om samverkan i skolans tidiga år.
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-25