Göm menyn

Öva och pröva - Hur kan fritidspedagogik stärka teknikundervisningen?

Undervisning är inte detsamma som lärande. Om undervisningen ska bidra till lärande måste fritidsläraren vara medveten om hur elever lär sig, besitta vissa ämneskunskaper samt bedriva en undervisning som ökar elevers förståelse, skriver Marie Karlsson och Fredrik Jeppsson i Venue.
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-22