Göm menyn

Rapport från LiU-forskare ledde till regeringsuppdrag till UKÄ

I somras lade Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik på LiU, rapporten Redo för komvux på regeringens bord.
- Lärarutbildningarna bryter mot högskoleförordningen genom att inte förbereda sina studenter för artbete i komvux, konstaterade Fejes. Regeringen har nu gett ett uppdrag till UKÄ att se över detta.
Uppdraget uppmärksammas i DN (klicka på rubriken).

Andreas Fejes rapport finns här: https://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1320505/FULLTEXT01.pdf
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-29