Göm menyn

Regeringen vill öka kvalitet i lärarutbildningen och underlätta för fler att bli lärare

Regeringskansliet ger två utredare i uppdrag att biträda Utbildningsdepartementet med att ta fram förslag på åtgärder för ökad kvalitet i lärarutbildningen samt åtgärder för att underlätta för fler att bli lärare. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2020.
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-22