Göm menyn

Rektorsprogrammet vid LiU?

Under hösten 2019 undersöker LiU möjligheten att lämna in en intresseanmälan till Skolverket om att få ge Rektorsprogrammet, med start 2021. LiU Uppdragsutbildning engagerar Karin Skill, postdoc vid IEI, som projektledare. Till sin hjälp har hon en referensgrupp med Jörgen Nissen som ordförande. I en första fas undersöker projektet vilka miljöer på LiU som skulle kunna engagera sig i en rektorsutbildning. Om beslut fattas om att lämna in intresseanmälan fortsätter arbetet och en anmälan lämnas i början av 2020.
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-03