Göm menyn

Ann-Kari Sundberg blir vice-dekan inom Utbildningsvetenskap

Cecilia Lindgren kommer att gå ner i tid som prodekan. Rektor kommer därför att på förslag från områdesledningen för Utbildningsvetenskap att utse Ann-Kari Sundberg som vice-dekan.

– Jag har framfört en önskan om att under hösten minska mitt arbete som prodekan. Det finns flera orsaker till det men det handlar framförallt om att jag i våras fick ett anslag för att utveckla och bedriva forskning om funktionshindrade barns rätt till fritid. Det är ett område som ligger mig varmt om hjärtat och jag har under våren tvingats inse och acceptera att det arbetet inte går att kombinera med ett fullt prodekanuppdrag, bl a för att jag behöver mycket tid för datainsamling och samverkan med externa parter inom funktionsrättsområdet, säger Cecilia Lindgren.

– Som dekan beklagar jag naturligtvis detta men är också mycket glad för att Cissi samtidigt faktiskt vill och har möjlighet att fortsätta som prodekan, även om det blir i mindre omfattning, kommenterar Jörgen Nissen.

På förslag från områdesledningen för Utbildningsvetenskap kommer Rektor att utse Ann-Kari Sundberg som vice-dekan.

– Det ska bli väldigt intressant och känns spännande med detta nya uppdrag. Jag har tidigare arbetat som programansvarig inom Utbildningsvetenskap och lärarutbildningarna ligger mig varmt om hjärtat. Jag kommer sakna det nära samarbetet med alla medarbetare på IKK väldigt mycket förstås, säger Ann-Kari Sundberg.

 Med sin bakgrund som fd programansvarig utbildningsledare för ämneslärarprogrammet och sitt nuvarande uppdrag som prefekt för en institution med omfattande uppdrag inom lärarutbildning är Ann-Kari Sundberg synnerligen väl förberedd för uppdraget. Hon tillträder vid årsskiftet men kommer redan fr.o.m. 1/11 att i mindre utsträckning vara UV behjälplig. Cissi kommer något tidigare att trappa ner uppdraget som prodekan, säger Jörgen Nissen.

Modellen med vice-dekan har tidigare använts inom den tekniska fakulteten. Vice-dekan utses av rektor, till skillnad mot prodekan som utses genom val. Det medför en snabbare process.


2019-09-10
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-10