Göm menyn

Fem procent fler förstahandssökande till grundutbildningarna i år

Samma antal sökande totalt men 5% fler förstahandssökande än förra året - det är facit för årets ansökningar till ht19 för anslagsfinansierade program.

Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet fritidshem och många korta utbildningar har en positiv utveckling. Grundlärarprogrammet 4-6 och i viss mån F-3 samt Ämneslärarprogrammet gymnasiet har färre sökande än inför ht18.

Förskollärarprogrammet på LiU ökar mer (+ 26% totalt och + 44% förstahandssökande) än många andra lärosäten nationellt.

Grundlärarprogrammet fritidshem på LiU ökar med 36% förstahandssökande vilket är en större ökning än hos många andra lärosäten. 

Grundlärarprogrammet F-3 minskar mer än andra lärosäten, både antalet sökande totalt och förstahandssökande.

Antalet förstahandssökande på 4-6 minskar med 19% på LiU medan den ökar med 27% nationellt.

Antal första handssökande på ämneslärarprogrammet på LiU minskar med 7% (oförandrat nationellt). Tittar man på antalet sökande totalt minskar LiU med 10% medan negången nationellt är 16%.

Kfu har inte ännu analyserat siffrorna för de andra programmen.

Program Termin  Totalt antal sökande  Förstahandssökande
Folkhögskollärarprogrammet, halvfart HT2018 229 146
  HT2019 223 138
Förskollärarprogrammet, Norrköping HT2018 561 169
  HT2019 439 160
Förskollärarprogrammet, Hulstfred HT2019 59 22
Förskollärarprogrammet, Västervik HT2019 116 40
Förskollärarprogrammet, Vimmerby HT2019 93 21
Grundlärare fritidshem HT2018 347 87
  HT2019 329 118
Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 HT2018 338 74
  HT2019 337 60
Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs F-3 - Linköping HT2018 410 71
  HT2019 316 59
Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs F-3 - Norrköping HT2018 260 36
  HT2019 223 37
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan HT2018 240 63
  HT2019 219 63
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9 HT2018 256 74
  HT2019 235 65
Masterprogram i Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande HT2018 49 14
  HT2019 44 13
Masterprogram i Pedagogiskt arbete HT2018 64 22
  HT2019 82 20
Speciallärarprogrammet, Inriktning - Matematikutveckling HT2018 73 25
  HT2019 100 34
Speciallärarprogrammet, Inriktning - Språk-, läs- och skrivutveckling HT2018 101 29
  HT2019 130 43
Speciallärarprogrammet, Inriktning - Utvecklingsstörning HT2017 27 11
  HT2019 67 16
Specialpedagogprogrammet HT2018 356 113
  HT2019 433 109
Yrkeslärarprogrammet HT2018 203 100
  HT2019 215 116
Ämneslärarprogrammet 7-9 HT2018 638 99
  HT2019 565 101
Ämneslärarprogrammet Gymnasiet HT2018 1048 203
  HT2019 952 181

2019-04-24
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-25