Göm menyn

Hög kvalitet på lärarutbildningar på LiU

Linköpings universitet kommer mycket väl ut i en ny granskning som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, gjort av lärarutbildningar i landet. Samtliga granskade lärarprogram vid LiU bedöms hålla hög kvalitet.
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-18