Göm menyn

LiU värd för ECIU Teacher Thematic Network

Den 4-5 april stod Jörgen Nissen och LiU värd för möte med det nybildade nätverket ”ECIU Teacher Thematic Network” (ECIU=European Consortia of Innovative Universities). 

ECIU Teacher Thematic Network

Representanter från Universitetet i Stavanger (Norge), Dublin City University (Irland), Kaunas Technological University (Litauen) träffades för att diskutera hur man inom ECIU-nätverket kan utveckla samarbetet mellan lärarutbildningarna ytterligare. 

Universidad de Autonoma Barcelona och Tech de Monterrey deltog också via länk. 

På agendan stod presentationer av LiU (Maria Engelmark och Jan Axelsson) och området Utbildningsvetenskap. 

Biträdande programansvariga Eva Tjernström och Lotta Lindgren presenterade också de olika lärarprogrammen och dess strukturer. 

Under dagarna kunde man konstatera att respektive lärarutbildning skiljer sig åt en del men utmaningarna och grunden för utbildningen är snarlika. 

Nu fortsätter det påbörjade arbetet med att kartlägga varandras expertis-områden för att kunna byta studenter och ringa in samarbetsområden. 

Redan nu kunde konstateras att specialpedagogik, STEM och matematik samt yngre barns lärande är forskningsområden som alla delar och prioriterar.
 
Vill du veta mer om ECIU på LiU kontakta jan.axelsson@liu.se , ECIU och lärarutbildningen jorgen.nissen@liu.se eller lena.ornestrand@liu.se
 
Du som är anställd vid Linköpings universitet har möjlighet att söka medel för att fortbilda dig och arbeta utomlands och besöka en ECIU partner. Se https://insidan.liu.se/io/utlandsresor-och-projekt?l=sv och https://insidan.liu.se/io/erasmus_personal?l=sv 

Kontakta Lotta Kåvemark eller Lena Örnestrand så hjälper de dig vidare.


Lena Örnestrand 2019-04-18
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-26