Göm menyn

Ledningen utsedd för institution Z

Josefina Syssner kommer att utses till prefekt för den nya institutionen för humaniora och samhällsvetenskap av rektor Helen Dannetun. Som proprefekter kommer samtidigt Ann-Kari Sundberg som för närvarande är prefekt på IKK, och professor Stefan Jonsson vid ISV att utses.
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-12