Göm menyn

Var med och samverka med Agora

Vi efterlyser lärare och forskare från alla ämnen vid Linköpings universitet som har idéer och berättelser att dela med en nyfiken publik på Agora. Agora är ett nyöppnat allaktivitetshus i Skäggetorp där det finns bibliotek, café, amfiteater, teaterscen, ateljé och utställningsutrymmen. Det är en plats där alla delar av samhället kan träffas för att diskutera, lära och inspireras.

Matematiska institutionen vill i samarbete med Agora och Linköpings kommun skapa ett program med aktiviteter för att stödja samverkan och en regelbunden kontakt mellan akademiker och samhället. Vi vill därför ha idéer och förslag från medarbetare vid LiU på hur deras forskning och ämnesintressen kan komma allmänheten till nytta.

Vi kommer att ha olika teman under årets gång baserat på ett urval av de inkomna förslagen. Programmet planeras att börja hösten 2019. Möjligheterna på Agora är många, från ett kvällsföredrag till mycket större projekt. Alla förslag är välkomna!

Skriv ner din idé på max en A4-sida tillsammans med din kontaktinformation och skicka den till David Rule på Matematiska institutionen senast 17 maj!

Via internpost: David Rule, MAI

Via e-post: david.rule@liu.se. Ange ''Agora samverkan'' som ämne.

Vi som medverkar i projektet är:

David Rule (kontakt vid LiU): 013 28 1499, david.rule@liu.se
Carola Sandgrim (kulturutvecklare, Agora i Skäggetorp): carola.sandgrim@linkoping.se
Kristoffer Dezsi (projektledare för arrangemang, Linköpings kommun) kristoffer.dezsi@linkoping.se

 


2019-04-11
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-26