Göm menyn

CKS uppsatstävling

Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, stödjer framväxten av relevant forskning för kommunerna och för att stimulera intresset för kommunforskning och uppmuntrar studenter vid Linköpings universitet till att skriva kommunrelevanta uppsatser genom en uppsatstävling!
För att kunna delta i tävlingen ska studenten (-erna) skrivit en godkänd kandidat-, magister- eller masteruppsats eller examensarbete vid någon institution vid LiU under läsåret HT2018/VT2019. CKS styrelse fattar beslut i tävlingen under hösten 2019. Den totala prissumman uppgår till 20 000 kronor.
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-11