Göm menyn

Studie om ökad psykisk ohälsa bland unga uppmärksammas

Den 14 mars skrev LiU om Anettes Wikströms och Sofia Kvist Lindholms studie med niondeklassare om vad som döljer sig bakom siffrorna på en ökad psykisk ohälsa bland unga. Nu uppmärksammas studien även av Svenska dagbladet, SVT och TV4.

I enkäten ”Skolbarns hälsovanor” som skickas ut vart fjärde år tolkas besvär som till exempel huvudvärk eller magont varje vecka som tecken på psykisk ohälsa.

Ungdomarna  tycker att det är svårt att fylla i den här typen av enkäter. Ont i huvudet kan bero på man inte druckit tillräckligt efter träningen och man kan känna oro då man ska stå och prata inför klassen, menar de i LiU-forskarnas studie.

Två grupper framträder tydligt bland eleverna i studien menar Anettes Wikström och Sofia Kvist Lindholm. De som har ”övergående, vardagliga problem” och de som mår dåligt för att de till exempel har varit med om övergrepp eller misslyckats alltför ofta i skolan.

– Problemet är att i rapporteringen av ungas psykiska ohälsa buntas alla slags erfarenheter ihop i begreppen internaliserad psykisk ohälsa och depressiva symptom. Det finns en risk att vi medikaliserar vardagligt liv, säger Sofia Kvist Lindholm.

Forskarna menar att om all stress och nervositet klassas som psykisk ohälsa kan unga få känslan av att det är onormalt att vara irriterad, arg och orolig. Det riskerar att skapa en negativ bild av vardagligt liv.

Studien tas upp i SVT:s Morgonstudio 1 april där Anettes Wikström och Sofia Kvist Lindholm medverkar och i Nyhetsmorgon på TV4 3 april där Sofia Kvist Lindholm medverkar.

Du hittar hela studien på: https://liu.se/forskning/ungdomars-definitioner-av-pyskisk-ohalsa


2019-03-29
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-29