Göm menyn

Skola och samhälle

Skola och samhälle är en nättidning om skola, skolpolitik och lärarutbildning. Den är också "en signal om att den avser föra en fördjupad, kritisk och bred diskussion om vart skolan är på väg".

Den senaste artikeln behandlar t.ex. dikotomiseringen mellan flum och och katederdisciplin, en annan diskussionen om evidens som tenderar att ramla in i den gamla vanliga ”antingen eller”-mentaliteten kring mätbarhet och generaliserbarhet.
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-29