Göm menyn

Ökande behov väntas i flera undervisningsämnen

Det finns ett fortsatt behov av lärare i alla undersöka ämnen och störst verkar behoven bli i årskurs 7–9 konstaterar UKÄ i en analys. Det ser ut att bli ett tilltagande behov av lärare i ämnen som matematik, svenska som andraspråk, de naturvetenskapliga ämnena och teknik samt slöjd och hem- och konsumentkunskap framöver, om antalet examinerade lärare fortsätter att vara i samma nivå som de senaste åren. Klicka på rubriken för att ladda ner UKÄ:s analys (PDF).
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-28