Göm menyn

Sök bidrag inom Linnaeus-Palme partnerskap

Samarbeta med en institution i ett låg- och medelinkomstland - sök bidrag inom Linnaeus-Palme partnerskap och ge era lärare och studenter möjlighet att undervisa och studera utomlands. Ansökan öppnar första mars. Ansök senast 10 april.
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-25