Göm menyn

Försöksverksamheten med övningsskolor firar fem år

Den 14 februari var samtliga övningsskolor i Linköpings och Norrköpings kommuner inbjudna till Kårhuset Kollektivet för att fira att det är fem år sedan projektet med försöksverksamheten drog igång. Från hösten 2019 blir övningsskolor en permanent VFU-modell för grundlärarprogrammen F-3 och 4-6 vid LiU.

Kvällens konferencierer, F-3 studenterna Christos Dobros och Jessica Rosvall, skapade en härlig stämning bland gästerna när de tog ledningen över kvällens program. Välkomsttal hölls av dekan Jörgen Nissen. Därefter höll kommunernas utbildningsdirektörer Anne Hallberg (Linköping) och Sofie Lindén (Norrköping) ett gemensamt tacktal till handledarna och skolorna som medverkat.

Efter att en nyligen genomförd utvärdering av projektet presenterats, fylldes scenen av olika representanter som medverkat, såsom kommunchef, rektor, handledare, programansvarig utbildningsledare F-3 och student. De blev intervjuade av Christos för att belysa olika perspektiv kring deras erfarenheter av övningsskolor. Kvällens höjdpunkt tog sedan vid – prisutdelningen.

Kompetenspriset.
Kompetenspriset delades ut.

Koncentrationspriset delades ut till de övningsskolor som tagit emot flest studenter under försöksperioden. Vinnare blev Svärtingehus skola i Norrköping och Fridtuna/Tunvalla skola i Linköping. Kompetenspriset delades ut till de skolor som utbildat flest handledare under försöksperioden. Totalt har 153 lärare deltagit i handledarutbildning, 7,5 hp. Återigen blev Svärtingehus skola vinnare i Norrköping med hela 20 utbildade handledare, mycket imponerande! I Linköping kammade Tornhagsskolan hem priset med 12 utbildade handledare.

Ett samverkanspris delades också ut till cheferna i Linköpings och Norrköpings kommuner för deras insats i den operativa samarbetsgruppen. Programmet avslutades med en hyllning till alla fantastiska handledare som bidragit med en stor arbetsinsats: ”Ni är guld värda!”

Efter mingel med mat och dryck bjöds det på spex;  Den industriella evolutionen – en ljussaga av Linköpings studentspex.

Stort tack till alla inblandade för det arbete ni lagt ned och fortfarande gör inom försöksverksamheten med övningsskolor samt för en minnesvärd kväll!

Avslutning VFU-mentorer.
VFU-mentorerna uppmärksammades när försöksverksamheten med övningsskolor firade fem år.

 


Sofia Boo 2019-02-18
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-18