Göm menyn

Projektledare till ULF-projektet sökes

Kansliet för utbildningsvetenskap söker en projektledare för LiUs del i det nationella projektet ULF (Utveckling, Lärande, Forskning). ULF är en nationell försöksverksamhet om praktiknära forskning som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning, se http://ulfavtal.se/. Fyra lärosäten har fått huvudansvaret för försöksverksamheten: Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Varje ansvarigt lärosäte leder arbetet i en nod. I dessa noder ingår ytterligare lärosäten. LiU ingår i den nod som koordineras av Karlstads universitet.

Du som är intresserad – maila din intresseanmälan med personligt brev och CV till kanslichef catharina.magnusson@liu.se så snart som möjligt, men senast 2019-02-22.

Uppdraget

Som  projektledare för LiU kommer du att driva ULF för LiU inom Karlstadsnoden tillsammans med  dekanatet inom Utbildningsvetenskap och LiU skolsamverkan. Arbetsuppgifterna innefattar utvecklingsarbete mellan lärare/skolor/skolhuvudmän och forskare på LiU, samverkan med övriga lärosäten i Karlstadsnoden och administration av samverkansmodeller. Projektledaren har stor möjlighet att i påverka innehållet i uppdraget. Uppdraget börjar i liten omfattning, men eftersom detta är ett strategiskt viktigt projekt inom LiU och för all skolnära forskning i Sverige ser vi en trolig utveckling av uppdraget med tiden. 

Anställningsform

Delad anställning – LiU internt avtal mellan uppdragstagare, närmaste chef och kanslichef. 

Omfattning 

Inledningsvis liten omfattning om ca 10%, men uppdraget kan komma att utökas med tiden. 

Tillträde

Enligt ök, men så snart som möjligt. Vi står inför att dra upp riktlinjer för LiUs arbete inom ULF och det är en stor fördel om projektledaren åtminstone till liten del kan vara med i den processen.

Kvalifikationer 

Vi vill att du ska vara disputerad och ha intresse och gärna erfarenhet av arbete med skolsamverkan. Docentur är meriterande. Likaså erfarenhet från projektledning, utvecklingsarbete och praktiknära skolforskning. Du är en god ledare med stort driv kombinerat med förmåga att arbeta långsiktigt. Du kan hantera komplexitet och helhet, är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt och är bra på att samarbeta.

Övrigt

Valet av person för uppdraget går inte att överklaga.

För frågor kontakta

Katarina Eriksson Barajas, Prodekan för forskning Utbildningsvetenskap
Therese Örnberg Berglund, Föreståndare för LiU skolsamverkan.
Catharina Magnusson, kanslichef KfU 

 


2019-02-12
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-12