Göm menyn

Folkbildningen viktig för kunskap om – och kritik mot – digital teknik

Lisa Rahm har bedrivit sina forskarstudier inom projektet Medborgarskapande inom och utanför vuxenutbildning och folkbildning vid Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande på Linköpings universitet. Den 11 januari lade hon fram sin avhandling Educational imaginaries: a genealogy of the digital citizen. Läs mer på Encell:s webplats.
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-29