Göm menyn

Registrering på nya kurser på UV

Följande gäller gäller för registrering på nya kurser på Utbildningsvetenskap.

Registrering på nya kurser

Studenten registrerar sig själv på nya kurser i samband med terminsstarten via Studentportalen och får då per automatik tillgång till kursrummet i Lisam.

Om de har problem med registrering kontaktar de: uv-studadm@kfu.liu.se

Vi behöver att de anger namn, personnummer, program och kurskod för att kunna hjälpa till.

Ev omregistrering på gamla kurser

Om studenten har rester från gamla kurser och behöver komplettera dem, så behöver hen i många fall inte omregistrera sig på kursen, utan det räcker att hen anmäler sig till det momentet som hen saknar, t.ex. salstentamen.  Om det inte är möjligt att anmäla sig till examinationen via Studentportalen behöver studenten kontakta er på institution (kursansvarig lärare/kursadm) och tala om vad det är de tänker sig delta i så att ni får vetskap om deras intention.

Omregistrering behövs i de fall studenten ska följa kursen, t.ex. delta i seminarier, laborationer mm. Det behövs även om studenten ska ansöka om studiemedel för de poängen som hen saknar. Observera att kursen måste ges aktuell termin för att det ska vara möjligt att omregistrera studenten.

För att kunna omregistrera studenten på kurserna kontaktas: uv-studadm@kfu.liu.se antigen av er eller av studenten. Även här behöver vi studentens namn, personnummer, program och kurskod för att kunna hjälpa till.

Tillgång till kursrummet i Lisam

För att få tillgång till kursrummet i Lisam när en student ska ta igen gamla kurser behöver studenten kontakta er på institution och be att ni lägger upp/in hen på aktuellt kursrum. Detta behövs även i de fall studenten omregistrerar sig.

VFU-kurser

Om studentens kompletteringar gäller VFU-kurser så hänvisa dem till att läsa informationen i  relevant VFU-guide på hemsidan.


2019-01-14
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-14