Göm menyn

Elsa Brändströms skola Årets VFU-plats

Årets VFU-skola

Lärarsektionen. Motiveringen lyder: "Den här skolan har välkomnat lärarstudenter med en inkluderande och betryggande barm under deras VFU-perioder. Studenter som har varit på denna skola har känt sig delaktiga i både planeringen och utformningen av lektioner och den dagliga verksamheten. Skolan har visat på en insikt om sin egen verksamhet och har tagit studenters synpunkter i beaktande för att utvecklas som skola. Skolan ger studenter och handledare tid för utvärdering och analys för att skapa goda framtida lärare." På bilden Dejan Petrovic och Anna Ihrén Andersson som representerar skolan.
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-07