Göm menyn

Det akademiska värdet av mobilitet

UHR:s rapport 2018:9 fokuserar på vägledning och internationaliserade lärandemål för ökad internationalisering och studentmobilitet.
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-28