Göm menyn

Utbildningsvetenskap bemöter humaniorautredningen

I den utredning som filosofiska fakulteten lämnat in till rektor om utvecklad verksamhet inom humaniora ingår Utbildningsvetenskaps förslag på framtida förändringar. Styrelsen för Utbildningsvetenskap ställer sig positiv till förslaget om en ny större humanistisk och samhällsvetenskaplig institution men har i övrigt omfattande synpunkter på humaniorautredningen.
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-20