Göm menyn

God jul och ett gott nytt år!

Året går mot sitt slut – julen står för dörren. Förhoppningsvis får de flesta av oss nu möjlighet till välförtjänt vila, återhämtning och tid för annat än det som till vardags upptar oss på universitetet.

Det har varit ett intensivt år. Cissi skriver om allt det som gjorts inom UV med anledning av UKÄ:s granskningar. Även jag vill tacka er som hjälpt till i detta arbete!

Hösten 2018 har vid sidan av UKÄ i hög grad också präglats av humaniorautredningen. Vi har skrivit om den tidigare och det finns ingen anledning att här återupprepa bristerna i den men de utlöste ett betydande arbete. Det är medarbetare vid KfU, IKK och Filosofiska fakulteten som bidragit till att styrelsen för Utbildningsvetenskap den 13 december kunde ta beslut baserat på ett omfattande, insiktsfullt och kunnigt underlag. De tio beslutspunkterna och underlaget (som är en del av beslutet) hittar du här (pdf).

Ett stort tack för alla dessa insatser men också för alla uppskattande kommentarer rörande både arbetet och själva beslutet.

Med det beslutet i ryggen måste vi på det nya året gå vidare. Även om vi visat att verksamheten kring franska, tyska, spanska och slöjd är betydligt mer omfattande än vad utredningen redovisade, och att en avveckling sannolikt får betydande både negativa, både direkta och indirekta) konsekvenser för den samlade lärarutbildningen vid LiU, så är vi inte i hamn. Någon uttryckte det som att vi köpt oss en sista chans. En del av våra beslut kräver universitetsledningens stöd – får vi det måste sedan ytterligare prövning till. Eller som det formuleras i en av beslutspunkterna, uppfylls inte de uppsatta projektkraven, särskilt avseende ekonomisk bärkraft, måste frågan om avveckling åter att prövas. Jag ser framför mig att vi tidigt på det nya året sätter upp tydliga ramar, inte minst tidsmässigt, för det kommande arbetet. Det är en i flera stycken otillfredsställande, och för många medarbetare, utmanande situation. Men med tanke på förutsättningarna kanske det bästa vi kunde åstadkomma.

Hoppas ni ursäktar denna aningen dystert tecknade bild. Vi får samtidigt inte glömma att UV bedriver högkvalitativ utbildning och forskning. Något som det många som har anledning att ta åt sig äran av och vara stolta för!

Framför oss ligger också spännande utvecklingsarbet,e bl.a. med en ny form för Övningsskolor och det nationella sk ULF-projektet (praktiknära forskning i samarbete mellan lärosäten och skolhuvudmän). Och mycket annat – det är så otroligt mycket som pågår inom UV, initierat och i utveckling av så många ambitiösa och kreativa medarbetare.

Tack för detta år! Jag önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

tomteNissen
Dekan, Utbildningsvetenskap


2018-12-20
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-20