Göm menyn

Intensivt år med UKÄ-utvärderingar

Under året har vi alla – på institutioner, studentkår och UV – tillsammans genomfört ett stort arbete med UKÄs utbildningsutvärderingar. I maj lämnade vi in självvärderingar för Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammets inriktningar mot Fritidshem och 4-6. I oktober genomfördes intervjuer med ledning, lärare och studenter och under våren väntar vi besked om UKÄs bedömning och beslut.

Under hösten startade arbetet med självvärdering för Ämneslärarprogrammets inriktningar mot 7-9 och Gymnasieskolan och en sen kväll i tidig december skickade vi in fyra rapporter: Utbildningsvetenskaplig kärna, Matematik, Samhällskunskap och Svenska. I maj 2019 väntar intervjuer och under hösten fattar UKÄ beslut.

Sammanlagt har vi alltså under 2018 producerat sju självvärderingar. När jag läser dem blir jag så imponerad och stolt över de utbildningar vi erbjuder våra studenter och över det samarbete som gjort att vi kan presentera dem på ett så grundligt sätt. Det har krävts ett enormt stort arbete av många och för det vill jag säga TACK!

Cecilia Lindgren
prodekan, UV


2018-12-20
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-20