Göm menyn

Familjeaktiv inskolning i förskolan – nya roller för förskolepedagoger

Familjeaktiv inskolning i förskolan

När inskolning av barn i förskolan på betydande sätt förändras, uppstår behov av nya förhållningssätt till barn och föräldrar. Nya professionella roller för förskolepedagoger skapas. Dessa roller skiljer sig betydligt från de roller som intogs tidigare, skriver Ingrid Karlsson, LiU, i Venue.
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-06