Göm menyn

Forskningsdag Vetenskapsrådet

Tid: 11 december, kl: 9.00-12.00, (inklusive fikapaus med diskussioner) 
Plats: Ky41 (Key-huset)
Anmälan till: karolina.muhrman@liu.se senast torsdagen den 6 december

 

Under VR-förmiddagen presenterar forskare inom utbildningsvetenskap från LiU fem olika forskningsprojekt som nyligen har erhållit VR-medel och professor Niklas Gericke från Karlstads universitet som sitter i en VR-beredningsgrupp inom utbildningsvetenskap berättar om arbetet med att välja ut ansökningar som ges forskningsmedel.

Syftet med dagen är att utbyta kunskap om vägen fram till en beviljad VR-ansökan samt ge en översikt av VR-finansierade forskningsprojekt som pågår inom utbildningsvetenskap på LiU.

Program för dagen

09.00-09.10 Presentation av dagen: Karolina Muhrman - föreståndare Forum för ämnesdidaktik
09.10-09.30 Revideringar i digitalt samskrivande: docent Nigel Musk
09.30-09.50 Hur ska vi jobba med barns frågor om döden? Existentiella frågor i förskolan: fil. dr Tünde Puskas och docent Fredrik Jeppsson
09.50-10.10 Fika inklusive diskussioner
10.10-10.30 Vuxenutbildningens organisering: professor Per Andersson och fil. dr Karolina Muhrman
10.30-10.50 Tredje gången gillt: Ett modelleringsperspektiv på undervisning och lärande i statistik genom informella statistiska resonemang och IKT: fil. dr Jonas Berman Ärlebäck och fil. dr Peter Frejd
10.50-11.10 Simuleringsträning inom gymnasial yrkesutbildning: docent Sofia Nyström och fil. dr Song-ee Ahn
11.10-11.50 Att söka medel från VR – Några reflektioner från en granskare: professor Niklas Gericke, Karlstad Universitet
11.50-12.00 Frågestund och avslutning


2018-11-22
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-22