Göm menyn

Intensivt arbete efter humaniorautredningen

Sedan humaniorautredningen överlämnades i mitten av oktober har kanslierna för Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap samt berörda institutioner granskat och analyserat dess förslag om ny organisation och utveckling men också avveckling av utbildningar och ämnen.
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-16