Göm menyn

Forskning inom utbildningsvetenskap får drygt 11,3 miljoner

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom utbildningsvetenskap 2018. Vid LiU tar två forskare ta emot anslag.
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-08