Göm menyn

UV:s dekan om kommenterar Humaniorautredningen

Så har den kommit, Humaniorautredningen (eller ”Redovisning av uppdrag om utvecklad verksamhet inom humaniora, ändrad institutionsstruktur och stabila ekonomiska förutsättningar” som är dess officiella namn). Med förslag om att bl.a. lägga ner de moderna språken och slöjden samt bilda en stor institution för humaniora och samhällsvetenskap. Både den och IBL föreslås bli tvåcampusinstitutioner eftersom en stor del av UV:s verksamhet vid ISV enligt utredningens förslag ska flyttas till IBL.

Det var rektor som fastställde utredningsdirektiven och därefter uppdrog åt Filfak att i samverkan med UV genomföra utredningen. Filfak i sin tur utsåg utredaren. Och utredaren nedkom med sina förslag. Det stod nästan omedelbart klart att för så drakoniska förändringar krävs väsentligt mer underlag än det utredningen innehåller. Utöver det behöver en del uppgifter korrigeras.

Några exempel. I utredning förekommer förfärande siffror på hur få slöjdlärare som tagit examen på senare år. Men det sägs inte något om de minst tio gånger fler som uppnått kraven för lärarbehörighet genom våra distanskurser! Det saknas också helt uppgifter om hur många som via KPU, VAL och ULV når behörighet i dessa ämnen. Från IKK:s sida är man också undrande inför beloppen avseende de negativa myndighetsbelopp som redovisas. Med mera.

Men - vi jobbar i uppförsbacke. Underskotten ÄR besvärande. Även om IKK:s ledning under min dekanperiod bedrivit ett intensivt och framgångsrikt arbete med att skapa ordning och reda i ekonomin och vända utvecklingen! De har verkligen gjort ett fantastiskt arbete. Men icke förty - nu ligger utredningen på bordet, mycket arbete måste nu utföras och både områdesledningen och övriga ledamöter i UV:s styrelse har krävande beslut framför sig. Det är i och för sig en lättare börda än att som medarbetare stå inför att den egna verksamheten kan komma att läggas ner.

Det är nu mycket underlag som måste tas fram innan vi ens kan börja ta ställningen till utredningens förslag. Vi gör detta i tätt samarbete med både filfak och IKK. Jag är djupt imponerad av det arbete som bedrivs av medarbetare vid KfU, IKK och FFK för att få fram erforderliga uppgifter.

På återhörande i dessa frågor
Jörgen Nissen
Dekan, Utbildningsvetenskap


2018-11-06
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-06