Göm menyn

Workshop om studenter med behovsvariation

Många lärare brottas med att hantera svåra situationer som på olika sätt påverkar såväl studenters som lärares arbetsmiljö. Frågor om såväl lärares som studenter rättssäkerhet, skyldigheter, rättigheter och fysiska säkerhet aktualiseras allt oftare. Den 19 november ges en workshop kring detta ämne vid Didacticum.
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-01