Göm menyn

Övningsskolorna fortsätter

Linköpings universitet utbildar varje år lärare inom olika verksamhetsområden. Detta är möjligt tack vare ett gott samarbete med skolor och handledare i regionen. Sedan hösten 2014 har det runt om i Sverige pågått en försöksverksamhet med Övningsskolor. LiU har deltagit med Grundlärarprogrammet F-3. Detta har fallit så väl ut, utifrån UKÄ:s nationella utvärderingar, att modellen med vissa justeringar blir permanent på LiU från HT 2019. Även Grundlärarprogrammet 4-6 kommer att inkluderas.

Skillnaden mot den tidigare modellen, där endast Linköping och Norrköping ingick, är att samtliga 19 kommuner, med vilka LiU har VFU-samarbetsavtal med, kommer att få möjlighet att föreslå lämpliga Övningsskolor. LiU gör därefter ett urval på grundval av skolornas kvalitét, lärarnas utbildning, skolornas socioekonomiska förutsättningar och geografiska läge.

De fördelar som modellen med Övningsskolor bidrar med är bland annat bättre förutsättningar för samverkan med rektorer och lärare, högre koncentration av såväl handledare som studenter på skolorna och tillgång till erfarna, utbildade handledare.  

Handledarna ska dessutom genomgå eller ha genomgått en handledarutbildning om 7,5 hp samt delta på kursintroduktioner som anordnas inför varje VFU-kurs. Skolorna ska kunna ta emot minst fyra studenter samtidigt, då koncentrationen av studenter ses som en viktig framgångsfaktor. En student kommer att genomföra sina totalt 20 VFU-veckor fördelat på två olika Övningsskolor.

Genom att öppna upp för övriga kommuner erbjuder vi studenterna fler VFU-orter, vilket efterfrågats i den tidigare modellen.                                                                                                                            


Catarina Jeppsson 2018-11-01
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-01