Göm menyn

Ny upplaga av "Utvecklingssamtal - Kommunikation mellan hem och förskola"

Maria Simonssons och Ann-Marie Markströms bok kom ut 2013. Den tar upp relationen mellan hem och förskola med fokus på utvecklingssamtal och vad som kännetecknar desamma.

I denna reviderade upplaga har nya delar förts in i flera av kapitlen avseende förskolans förändrade uppdrag, styrdokument och ny forskning. Denna upplaga innehåller även ett helt nytt kapitel som handlar om att föra och leda samtal med föräldrar.
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-26