Göm menyn

Skola på golfbana

Hur kan en skola använda en golfanläggning i sin undervisning och sitt lärande ? - I ett gemensamt projekt krig utomhuspedagogik – outdoor education mellan LiU, Motala Golfklubb och Smedsby skola åk 1-6 har man jobbat med den frågan. Nu får du möjligheten att den 13 november ta del av de slutsatser och erfarenheter som projektet kommit fram till.
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-12