Göm menyn

Veckans siffra: 3,3

… miljoner kronor är den årliga finansieringen av NATDID, Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik på LiU.

NATDID utgör ett av rektor särskilt inrättat centrum som på ett vetenskapligt förankrat och innovativt sätt ska fullgöra uppdraget att sprida forskning inom området till verksamma inom skolan.

Uppdraget gäller från den 1 juli 2014.
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-05