Göm menyn

Resestipendium - Knut och Alice Wallenbergs Jubileumsfond

Resebidrag kan erhållas av forskare som avlagt doktorsexamen (motsv) och doktorander. För båda gäller att de vid sista ansökningsdag inte fyllt 40 år och är anställda vid Linköpings universitet. Företräde till bidrag ges till den som avlagt doktorsexamen (motsv). Den som erhållit bidrag vid visst ansökningstillfälle kan normalt inte komma i fråga förrän efter två år. Den sammanlagda tillgängliga summan är ca 300 000 kr per ansökningstillfälle
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-01