Göm menyn

Uppdragsutbildningsenheten invigd

Sedan årsskiftet prövar LiU en ny organisation och delvis nya arbetssätt och rutiner för uppdragsutbildningar. Institutionerna, fakulteterna och LiU Uppdragsutbildning - den nya enhet som ska samordna de uppdragsutbildningar som erbjuds på universitet - ska samarbeta för att kunna erbjuda fler och bättre uppdragsutbildningar än tidigare.
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-28