Göm menyn

Lednings- och utvecklingsorganisation för de långa programmen

Organisationsbeslutet syftar till att samla och uppdatera i ett övergripande beslut den mängd beslut som fattats gällande organisationen av 2011-års lärarprogram och på så sätt säkerställa att förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet och ämneslärarprogrammet vid LiU erbjuder en sammanhållen och likvärdig utbildning.
OBS! att det inte handlar om en ny lednings- och utvecklingsorganisation som det felaktigt stod tidigare i rubriken.
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-28