Göm menyn

Förskollärarprogrammet som uppdragsutbildning igång

I början på september samlades ett 60-tal barnskötare för att börja utbildningen ”Förskollärarprogrammet som uppdragsutbildning”, ett led i strävan att förbättra bemanningssituationen på förskolorna. 
- Det är en utbildning som kommer att ge en fullgod förskollärarexamen, ingen B-utbildning, poängterar Helene Elvstrand, programansvarig utbildningsledare.

Deltagarna kommer från kommuner i Östergötland. De har valts ut av kommunerna och har arbetat som barnskötare inom förskolan under minst 3 år. 

Under utbildningen kommer de att arbeta på förskolan parallellt med studierna. Sammantaget ger dessa förutsättningar möjlighet att validera vissa delar av utbildningen, inte minst gäller detta den verksamhetsförlagda utbildningen.

Utbildningsuppdraget är ett resultat av den upphandling som kommunerna genomförde och uppdraget gick efter ett anbudsförfarande till LiU. Utbildningsvetenskap är ansvarig tillsammans med den nya enheten LiU Uppdragsutbildning. 

Utbildningen genomförs av de institutioner som är involverade i den ordinarie förskollärarutbildningen, för termin ett och två är det framför allt ISV som har ansvaret. För styrningen ansvarar en styrgrupp med dekan Jörgen Nissen som ordförande.

- Det råder en stor brist på förskollärare och vi kommer säkert att få se fler okonventionella lösningar som svar på denna bristsituation, kommenterar Anderz Grunnesjö, tf projektledare.


2018-09-20
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-20