Göm menyn

Medel för utbildningsvetenskaplig forskning med relevans för lärarutbildning

Lärare som är aktiva inom lärarprogrammen inbjuds att söka medel för utbildningsvetenskaplig forskning med relevans för lärarutbildning. Medlen avser tid för forskning under 2018-2019. Huvudsyftet är att stärka lärarprogrammens forskningsanknytning. Sista ansökningsdag är 31 augusti 2018.
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-05