Göm menyn

VFU-konferens

25-26 april 2018 var det dags för VFU-konferens Campus Norrköping.

Konferensen ordnades av VFU-teamet i Norrköping. Första dagen bjöd på föreläsningar med Marcus Samuelsson, LiU och Högskolan Väst (Utmaningar för klassrumsledare - utmaningar för lärarutbildningen), Jonas Aspelin, HKR (Lärarstudenters relationskompetens), och Mona Holmqvist, MaU (Kvalité i trepartssamtalet). Därefter samlades deltagarna och i mindre grupper för att diskutera föreläsningarna.

Andra dagen inleddes med Helene Fröborg och Emma Wimmerstedt, UKÄ, som pratade om  Övningsskoleprojektets utvärdering och tankar framåt.

De efterföljande seminarier handlade om erfarenheter från Lärarövertagning administratörsfrågor och utmaningar framåt, framtidens utmaningar för VFUoch övningsskolornas kommande utmaningar.

 

Kajsa

Kajsa Andersson-Lundblad, FoU-chef Norrköpings kommun, avslutade med visioner kring VFU utifrån olika perspektiv.

 

 


2018-04-26
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-26