Göm menyn

Färre sökande till LiU:s lärarutbildningar

Färre sökte till LiUs programutbildningar i år. Antalet förstahandssökande har minskat med cirka fyra procent jämfört med förra året. Störst nedgång har Utbildningsvetenskap. 5697 personer har sökt till lärarutbildningen, en minskning med ca 13% i jämförelse med förra året. 

- Den vikande trenden från förra året håller tyvärr i sig. Det är frustrerande eftersom samhällsbehovet av lärare är mycket stort. Vi kommer nu intensifiera det arbete vi startade redan efter förra årets antagning, för att analysera tänkbara orsaker och att att se vad vi kan förändra, kommenterar Jörgen Nissen, dekan på Utbildningsvetenskap. 

Antalet förstahandssökande minskade med ca 11% till 1554. Det är tredje året i rad som det totala antalet sökande minskar inför höstterminernas programstarter.
 
Den generella bilden är att flera av de långa programmen har färre sökande medan flera av de kortare utbildningarna har en  positiv utveckling.

De största ökningarna förstahandssökningar finns på:

  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart  (+37%)
  • Speciallärarprogrammet inriktning matematikutveckling (+25%)
  • Speciallärarprogrammet inriktning språk-, skriv- och läsutveckling (+12%)
  • Yrkeslärarprogrammet (+54%)

 
Däremot har antalet förstahandssökningar minskat till bl.a.

  • Masterprogram i Pedagogiskt arbete (-67%)
  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot grundskolans årskurs F-3 Norrköping (-39%)
  • Förskollärarprogrammet (-29%)
  • Grundlärarprogrammet fritidshem (-28%)
  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 (-24%)

 
Gällande uppdragsutbildningar/bidragsfinansierade utbildningar har antalet ansökningar till Utländska lärare vidareutbildning (ULV) och Vidareutbildning av lärare (VAL) ökat.

Den negativa trenden märks i hela landet.


2018-04-26
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-26