Göm menyn

Nationell konferens om den praktiknära skolforskningens teori och praktik

Skolforskningsinstitutet med flera inbjuder till en konferens om den praktiknära skolforskningens teori och praktik torsdag 24 maj 2018 i Stockholm. Syftet är att identifiera och diskutera vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor i så kallade praktiknära forskningsansatser. Konferensen riktar sig i första hand till forskare/lärare som är involverade i praktiknära forskning. Klicka på rubriken för mer information (pdf).
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-08