Göm menyn

Matematikens didaktik - Kompetenskonferens

En konferens om erfarenheter och forskningsresultat från ett flerårigt forskningsprojekt mellan LiU, Norrköpings kommun och Linköpings kommun. Linköpings universitet, Campus Norrköping, sal K4, Kungsgatan 40, Norrköping, 20 mars.
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-02-27