Göm menyn

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning är en konferens för lärare, förskollärare, rektorer, skolledare, utvecklingsledare, forskare och lärarutbildare, men också för personer verksamma i myndigheter och organisationer.
13 mars, Kl. 08.30 – 15.00 Arbetets museum och Kåkenhus, Norrköping.
Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-02-27